top1.gif (250 bytes)

top2.gif (678 bytes)

top3.gif (4044 bytes)

mid1.gif (581 bytes)

midlin.gif (109 bytes)
predstavitev podjetja
predstavitev
prednosti podjetja
vozni park
kontaktne informacije
elektronska posta
kje nas najdete

mid_piccam1.jpg (5297 bytes)

midlin2.gif (106 bytes)
Dobrodošli na spletni predstavitvi podjetja Habulin logistika d.o.o.

Dejavnost podjetja Habulin logistika d.o.o. obsega prevozne storitve v domačem in mednarodne cestnem prometu ter logistiko (organizacija prevozov, zavarovanje blaga v času prevoza ...)

mid_piccam2.gif (1067 bytes)

mid_pictr.gif (7767 bytes)

midlin3.gif (117 bytes)

Polje, cesta X 009, 1260 Ljubljana-Polje
telefon : 01/520-20-20

telefax : 01/520-20-30
e-pošta: info@habulin.si

Oglejte si tudi licenco in potrdilo za opravljanje prevozov.

mid3.gif (1866 bytes)

bot1.gif (391 bytes)

bot2.gif (132 bytes)

© Habulin logistika d.o.o., 1999-2008. Pravice pridržane.


Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko vložka 1/14578/00.    Družbo zastopa Habulin Bojan, direktor. Osnovni kapital družbe znaša 50.000.00 EUR.
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 0016 406. Identifikacijska številka: SI24775282.
Matična številka podjetja: 5543410.
Standardna klasifikacija dejavnosti: 49.410. Enotna klasifikacija dejavnosti: 060502.


zadnjič dopolnjeno 03/27/08  -  Fluke design

language/jezik: english | slovenščina